بریده جراید و بولتن خبری

شرکت رایانه گستر آگرین در راستای اهداف ” طرح برون سپاری” توسط وزارتخانه ها، ‌سازمان ها،‌ نهادها، ‌و … در زمینه تهیه بریده جراید با نهاد های فوق همکاری دارد.

رایانه گستر آگرین اخبار مرتبط با فعالیت سازمان ها، شرکت ها، انجمن ها و… را که به طور روزانه در سطح خبرگزاری ها، سایت های خبری و روزنامه ها بازتاب می یابد به شکل مکتوب و الکترونیک در اختیار آن ها قرار می دهد.

لازم به ذکر است: ارسال بریده جراید به صورت روزانه، علاوه بر اطلاع رسانی تخصصی در زمینه اخبار، گزارش ها،‌ مصاحبه ها و … سبب کاهش هزینه ها در زمینه خرید وسایل و تجهیزات، نیروی انسانی، استهلاک وسایل و صرفه جویی در زمان می شود .

خدمات رایانه گستر آگرین در زمینه بریده جراید به شرح زیر اعلام می شود :
تهیه بولتن روزانه بریده جراید :
بررسی روزنامه های سراسری کشور
خبرگزاری های رسمی با هدف یافتن مطالب چاپ شده مرتبط با اهداف هر ارگان.

– تهیه بریده جراید صفحه آرایی شده الکترونیک به صورت روزانه، شامل اخبار روزنامه ها،‌ تاریخ و صفحه درج اخبار.‌
– ارسال روزانه نسخه الکترونیکی بریده جراید به وسیله پست الکترونیکی به دفتر روابط عمومی مربوط .

مطالب مرتبط