تعرفه طراحی فروشگاه

راه اندازی فروشگاه اینترنتی تا سالیان گذشته یک مزیت برای صاحبان مشاغل محسوب میشد ولی امروزه به یکی از واجبات هر تجارتی تبدیل شده. راه اندازی فروشگاه اینترنتی باید طبق اصول و استاندارد ها باشد، زیرا یک بازدید کننده طبق بررسی کارشناسان تنها ۷ ثانیه زمان میبرد تا تصمیم بگیرد در یک سایت بماند یا صفحه را بسته و به سراغ یک سایت دیگر برود.

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

مطالب مرتبط