پشتیبانی فنی

بر اساس قرارداد پشتیبانی که در هنگام توافق اولیه برای راه اندازی وب سایت شما بسته می شود و تعهد اخلاقی ما به شما، تمامی وب سایت هایی که توسط این شرکت راه اندازی می شوند، از یک سال پشتیبانی فنی رایگان برخوردار خواهند بود و طبیعتا بعد از این مدت نیز، این پشتیبانی به صورت توافقی قابل تمدید خواهد بود.

پشتیبانی فنی

با داشتن خدمات پشتیبانی قوی همواره این اطمینان خاطر را خواهید داشت که در آینده امکانات جدید و خدمات متنوعی را به وب سایت خود افزوده و وب سایتی به روز و کارآمد داشته باشید.

مطالب مرتبط